Återvunnet material

Vårt sortiment


Återvunnen betong
Finns i fraktionen 0-100 mm. Utmärkt material för anläggning av skogs- och markvägar.

0-materialet av cement gör att det bränner ihop igen.
Volymvikt ca 1,5 ton/m3

Kontakta oss

Kontakta oss om du behöver mer information så hjälper vi dig att välja rätt material till ditt projekt.

 

grus slap

 

 

 

 

 

MATJORD/TOPPDRESS
Fördelen med vår matjord är att den är finharpad.

MAKADAM/SINGEL
Flera olika sorter av hög och jämn kvalitet för dränering, stenkistor eller dekoration.

GJUTGRUS/PUTSGRUS
Vit som strandsand. Används vid gjutning och murning eller när du ska foga plattor.

BERGKROSS
Fungerar utmärkt till gårdsplaner, som utfyllnad, vägmaterial och till uppfyllnad av plattytor.

ÅTERVUNNEN BETONG
Lämplig för grövre bärlagerytor.

STENMJÖL
För plattytor (direkt under plattor) och vid fogning av plattor.

PRIS & FRAKT
Alla priser är exklusive moms.

Storsäck – du betalar bara fullt pris för första säcken. Följande säckar får du för halva priset (vid samma leverans till samma adress) inklusive hemleverans inom 3 mils radie.

OBS! Sätt gärna en pinne med t ex en plastpåse i toppen där du vill ha säcken placerad.