Material & Priser

Nedan kan du klicka på länkarna och läsa om de olika materialen med priser och annat
som är bra att veta. Kontakta oss om du behöver mer information så hjälper vi dig.

 

MATJORD/TOPDRESS      MAKADAM/SINGEL    GJUTGRUS/PUTSGRUS      BERGKROSS     ÅTERVUNNEN BETONG    STENMJÖL     GUIDE

 

GUIDE

Garageuppfart
Överst      Plattor/Asfalt/Singel
2-5 cm      Sättsand
5-10 cm    Bärlager
10-20 cm  Förstärkningslager
Geotextil

Trädgårdsgång
Överst      Plattor/Asfalt/Singel
2-5 cm      Sättsand (vid plattor)
5-10 cm    Bärlager
Geotextil

Dränering
                   Fyllning
Geotextil
30 cm         T ex singel 8-16 mm
Dränrör
Ev geotextil

Sandlåda
30-40 cm   Mursand
Geotextil

Rabatt
5 cm           Täckbark
30 cm         Planteringsjord
10-15 cm    Fukthållandefyllnadsjord

Gräsmatta (sådd och färdig gräsmatta)
10-15 cm fukthållande fyllnadsjord

 

grus slap

 

 

 

MATJORD/TOPPDRESS
Fördelen med vår matjord är att den är finharpad.

MAKADAM/SINGEL
Flera olika sorter av hög och jämn kvalitet för dränering, stenkistor eller dekoration.

GJUTGRUS/PUTSGRUS
Vit som strandsand. Används vid gjutning och murning eller när du ska foga plattor.

BERGKROSS
Fungerar utmärkt till gårdsplaner, som utfyllnad, vägmaterial och till uppfyllnad av plattytor.

ÅTERVUNNEN BETONG
Lämplig för grövre bärlagerytor.

STENMJÖL
För plattytor (direkt under plattor) och vid fogning av plattor.

PRIS & FRAKT
Alla priser är exklusive moms.

Storsäck – du betalar bara fullt pris för första säcken. Följande säckar får du för halva priset (vid samma leverans till samma adress) inklusive hemleverans inom 3 mils radie.

OBS! Sätt gärna en pinne med t ex en plastpåse i toppen där du vill ha säcken placerad.