GUIDE      MATJORD      MAKADAM/SINGEL      ÖVRIGT BERGMATERIAL     ÅTERVUNNET MATERIAL    

 

Guide 

Garageuppfart

 

ÖverstPlattor/Asfalt/Singel
2-5 cmSättsand
5-10 cmBärlager
10-20 cmFörstärkningslager
NederstGeotextil
  

Trädgårdsgång

 
ÖverstPlattor/Asfalt/Singel/Makadam
2-5 cmSättsand (vid plattor)
5-10 cmBärlager
NederstGeotextil
  

Dränering

 
ÖverstFyllning
 Geotextil
30 cmT ex makadam 8-11
 Dränrör
NederstEv geotextil
  

Sandlåda

 
30-40 cmSandlådegrus
NederstGeotextil
  

Rabatt

 
5 cmEv Täckbark
10 cmKompostjord
15 cmKompostjord blandat med harpad matjord
30 cmHarpad matjord
Gräsmatta (sådd och färdig gräsmatta)
10-20 cmHarpad matjord

 

 

 

grus slap

 

 

 

 

 

MATJORD/TOPPDRESS
Fördelen med vår matjord är att den är finharpad.

MAKADAM/SINGEL
Flera olika sorter av hög och jämn kvalitet för dränering, stenkistor eller dekoration.

GJUTGRUS/PUTSGRUS
Vit som strandsand. Används vid gjutning och murning eller när du ska foga plattor.

BERGKROSS
Fungerar utmärkt till gårdsplaner, som utfyllnad, vägmaterial och till uppfyllnad av plattytor.

ÅTERVUNNEN BETONG
Lämplig för grövre bärlagerytor.

STENMJÖL
För plattytor (direkt under plattor) och vid fogning av plattor.

PRIS & FRAKT
Alla priser är exklusive moms.

Storsäck – du betalar bara fullt pris för första säcken. Följande säckar får du för halva priset (vid samma leverans till samma adress) inklusive hemleverans inom 3 mils radie.

OBS! Sätt gärna en pinne med t ex en plastpåse i toppen där du vill ha säcken placerad.