Välkommen till Degeberga Grus & Schakt

Vi utför gräv- och schaktarbeten, transporter, även busstransporter med helturistbuss, kranbilsjobb, rivningar, krossnings- och sorteringsarbeten samt vatten- och avloppsanläggningar. Vi har även försäljning av grus, sten, matjord och återvinningsmassor.

bildgalleri