Guide

Degeberga Grus & Schakt AB

Guide

Garageuppfart
Överst Plattor/Asfalt/singel
2-5 cm Sättsand
5-10 cm Bärlager
10 – 20 cm Förstärkningslager
Nederst Geotextil
Sandlåda
30 – 40 cm Sandlådegrus
Nederst Geotextil
Rabatt
5 cm Ev. täckbark
10 cm Kompostjord
15 cm Kompostjord/harpad matjord
30 cm Harpad matjord
Trädgårdsgång
Överst Plattor/Asfalt/Singel/Makadam
2-5 cm Sättsand (vid plattor)
5-10 cm Bärlager
Nederst Geotextil
Dränering
Överst Fyllning/Geotextil
30 cm T.ex. Makadam 8-11/Dränrör
Nederst Ev. geotextil
Gräsmatta (sådd och färdig gräsmatta)
10-20 cm Harpad matjord