Schaktarbeten

”Gör i ordning en plan yta med fast mark för grunden” Det låter otroligt enkelt, följ instruktionerna så är du i land. Schaktarbeten tillhör en central del av markarbetet vid anläggning av tomt samt vid uppförandet av ett hus. Som du förstår är schaktarbetet extremt viktigt eftersom det utgör grunden för allt du gör senare. Schaktarbeten är vårt jobb, vi utför våra uppdrag i Kristianstad och Degeberga med omnejd. Låt Degeberga Grus & Schakt hjälpa dig underlätta din vardag.

Gedigen erfarenhet av schaktarbeten

 Vid ett schaktarbete schaktar vi bort material ner till ett djup som anses lämpligt för grundläggningen.  Degeberga Grus och Schakt avgör djup och omfattning på arbetet genom att observera markens beskaffenhet samt risken för tjäle. En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke är klimatet. Större grundläggningsdjup krävs vid kallare klimat. Vi ser till att bereda plats för ledningar för vatten, avlopp, kablar och rör för dränering. Många aspekter ska inkluderas, men det bästa med att anlita Degeberga Grus & Schakt är att ni kan överlåta alla svåra beslut och utföranden till oss.

Vi utför schaktarbeten anpassat för dig & dina behov

Degeberga Grus & Schakt i Kristianstad är skickliga hantverkare som är lyhörda och kompetenta. Vi ser till att uppfylla dina önskemål tryggt. Vår ambition är att utföra våra schaktarbeten utefter dina behov, säkert och tryggt. Vi ger rekommendationer, bollar idéer och genomför schaktarbeten. Vår miljöpolicy innebär att vi alltid ser till att eftersträva att producera tjänster med minsta möjliga belastning på miljön.  Degeberga Grus & Schakt i Kristianstad och Degeberga finns här för dig.

Önskar du en offert?

Kanske har du massa frågor och funderingar angående dina schaktarbeten samt våra tjänster. Vi på Degeberga Grus & Schakt i Kristianstad med omnejd är nyfikna och vill gärna träffa dig. Kontakta oss för en kostnadsfri offert, kom ihåg att vi arbetar med såväl privatpersoner som företag.

Din expert på schaktarbeten

Degeberga Grus & Schakt i Kristianstad och Degeberga.