Övrigt berg- & grusmaterial

Degeberga Grus & Schakt AB

Övrigt berg- & grusmaterial

Grus/sand
Används vid gjutning och murning. Kallas även bakbar sand och är alltså en barnvänlig produkt. Murgrus kan du även använda när du ska foga plattor. Finns i följande utförande:

  • Putsgrus 0-3 mm
  • Murgrus 0-5 mm
  • Gjutgrus 0-8 mm
  • Sandlådegrus

Volymvikt ca 1,7 ton/m3 

Berggrus
Berggrus benämns ibland som ”bärlager”. Fungerar utmärkt till gårdsplaner, som utfyllnad, vägmaterial och till uppfyllnad av plattytor.

Innehåller 0-material (grus/sand mindre än 1 mm) och finns i följande fraktioner:

  • 0-16 mm
  • 0-32 mm
  • 0-45 mm
  • 0-90 mm

Välj mellan ljus/mörk/röd/vit.
Volymvikt ca 1,8 ton/m3

Stenmjöl
Storlek 0-4 mm och 0-8 mm. Används ofta till platt- och stenytor och fungerar även bra att foga plattytor med.

Välj mellan ljus eller mörk
Volymvikt ca 1,7 ton/m3

 

Kontakta oss

Kontakta oss om du behöver mer information så hjälper vi dig att välja rätt material till ditt projekt.